Het buurthuis
Tjerk Hiddes
Algemene Pagina
Dit is onze wijk!
Wat te doen in
Over ons
klachten en andere zaken
Agenda
Gastenboek
Foto's
Dit is onze wijk!
Dit is in onze wijk!
Het opstellen van de buurtafspraken in de wijk.
De kracht een buurtafspraak is dat buurtbewoners deze zelf bedenken.
Wat is een buurtafspraak
Een buurtafspraak is een geheel van afspraken over het gedrag van mensen in een bepaalde sociale situatie.
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat deze afspraken gezamenlijk worden opgesteld , met of door de doelgroep. 
Een buurtafspraak is geen wet
Een buurtafspraak is geen regelgeving die van bovenaf kan worden opgelegd of gehandhaafd
De buurtafspraak worden met en door de doelgroep zelf overeengekomen.
Ook eventuele sancties kunnen de betrokkenen zelf met elkaar afspreken . mits deze uiteraard binnen ethische en wettelijke grenzen vallen.
Voorwaarden van een buurtafspraak
·         Ontstaat in nauwe samenwerking met de doelgroep
·         Is een afhankelijk van het draagvlak van alle betrokkenen
·         Staat in relatie tot verschillende soorten gedrag namelijk: weten, doen en willen
·         Verwijst naar concreet gedrag
·         Is duidelijk vastgelegd
·         Zorg voor meetbare resultaten
·         Zorg voor naleving van de code
·         Voorzien in feedback op handelen zowel positief als negatief
·         Voorziet in borging van het proces, ook op langere termijn
Bij een buurtafspraak is de belangrijkste voorwaarden dat de doelgroep zelf actief betrokken is bij het ontwikkelen van de code.
Dit zorgt ervoor dat het draagvlak bij de deelnemers wordt vergroot. Zij zijn uiteindelijk degenen die met de opgestelde regels moeten gaan werken
BIJVOORBEELD:
-          Bij elkaar komen en afspraken maken om de geluidsoverlast in hun straat te verminderen.
 Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen meedoen , zouden ze posters kunnen maken met als opschrift “een beetje zachter graag” 
 Ook kunnen ze concrete afspraken maken met elkaar over zaken als’ harde muziek ‘en brommers
1.  bij elkaar komen met behulp van de activiteiten ( elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek komen met elkaar tot een       afspraak komen)
2. we hebben geluidsoverlast in onze wijk = gedragscode { een beetje zachter graag}
 
 
Hier onder is een stappenplan ontwikkeld in samenwerking met de organisaties die aan het project mee hebben gedaan.
Met dit stappenplan kunnen we flexibel omgaan.
Stap 1 : initiatief
-          Contact  leggen met de benodigde partijen en een projectgroep
-          Draagvlak  creëren onder buurtbewoners
 
-          Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokkenen vaststellen
Stap 2 : analyse
-          Probleemsituatie onderzoek op basis van ervaring en inzicht
Wat is ongewenst gedrag in de buurt?
 
Stap 3: Prioritering
 
-          Prioriteiten stellen
Wat is het ongewenste gedrag in de buurt?
Stap 4:  Vaststelling en invoering
-          Buurtafspraken ontwerpen
-          Mogelijkheden tot handhaving bepalen
 
 
 
-          Buurtafspraken vaststellen
-          Buurtafspraken bekendmaken en invoeren vervolgens het plan van aanpak
     In stap 4 wordt een buurtafspraak opgesteld en in of uit gevoerd op basis van de vastgestelde prioriteiten.
 
 
Stap  5: Evaluatie en borging
 
 
-          Project evalueren
-          Samenwerking evalueren
-          Buurtafspraken onderhouden
 
Evaluatie is nodig om de voorgang en het effect van het project te meten
 
 
De Taken van de projectgroep zijn:
 
-          Buurtafspraken met bewoners opstellen en implementeren
-          Kwaliteit bewaken
 
-          Regelmatig terugkoppelen verzorgen aan direct betrokkenen
-          Tussentijds evalueren en bijsluiten
-          Plannen beoordelen en advies geven over mogelijke vervolgstappen in het traject
 
 
Voorbeelden buurtafspraken:
 
-          Honden poep netjes opgeruimd
-          Afval in de prullenbak
 
-          Veilig op de stoep (afstappen dus)
-          Auto’s rustig aan, ook u kind speelt hier!
-          Wij oog voor elkaar hebben
-          Wij gooien geen rommel op straat
-          Wij zetten ons afval netjes langs de straat op de aangegeven dagen
-          Wij staan open voor elkaar cultuur of mening
-          Wij begroeten elkaar op straat
 
-          Wij veroorzaken GEEN geluidsoverlast
-          Wij rijden normaal door de straat/buurt voor zowel auto als brommer
-          Wij parkeren onze vervoersmiddelen netjes voor onze deuren en of daar voor bestemde parkeervakken
 
 
Respecteer elkaar altijd! ( geef respect en je krijgt het terug!)
 
Doelstelling van het project :
 
 
 
-          Het verstrekken van het sociale netwerk in de wijk
-          Terugdringen van gevoelens van onveiligheid ;
-          Het verbeteren van de zichtbaarheid en interactie met betrokken organisaties;
-          Toename van een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid, van contacten
     Onderling en van sociale controle
-          Het vergroten van betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving ;
-          Het vergroten van de sociale vaardigheden;
-          Het vergroten van het zelforganiserende vermogen van buurtbewoners (het nemen van initiatieven voor je zelf in de buurt)